PATRONATY EDYCJA 2016

O II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

10 kwietnia 2017 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się druga edycja forum. Organizatorami wydarzenia są: Komenda Wojewódzka Policji Wielkopolskiej, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Głównym celem Forum jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa (w szczególności w oparciu o monitoring wizyjny, ale także o czujniki monitorujące bezpieczeństwo pomieszczeń i budynków, czujniki przeciwpożarowe, monitorujące poziom wody, zanieczyszczeń
i inne). Przedstawione zostaną zarówno wdrożone rozwiązania jak i nowe kierunki rozwoju.

Uprzejmie zapraszamy na II Forum przedstawicieli administracji samorządowej województwa wielkopolskiego (w tym pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego), Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Zapraszamy firmy do uczestniczenia w Wystawie Towarzyszącej, na której będzie można osobą biorącym udział w Forum zaprezentować najnowsze rozwiązania z zakresu m.in. CCTV.

Program II FORUM >>>

[ Wstecz ]