I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

Podczas targów SECUREX odbędzie się Forum pt. „Przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla mieszkańców RP, funkcjonowania administracji oraz kluczowych przedsiębiorstw”. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - insp. Tomasz Trawiński - zaprasza przedstawicieli poszczególnych służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lub porządek publiczny, przedsiębiorców, stowarzyszeń, podmiotów prawnych zarządzających istotnymi z punktu widzenia codziennego funkcjonowania społeczeństwa obiektami oraz świata nauki i wymiaru sprawiedliwości.

screenshot_158.jpg

 

komendant_tomasz_trawiski.jpg W dobie wzrostu zagrożeń w obszarze Unii Europejskiej wynikających z aktywności zradykalizowanych grup przestępczych, efektywna współpraca podmiotów administracji publicznej i ich udział w procesach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej jest wysoce istotna. Niezbędne wydaje się posiadanie przez władze lokalne odpowiednio wysokiego poziomu świadomości i wiedzy w zakresie poważnych oraz nagłych zagrożeń jak również bardziej powszechnych zdarzeń o charakterze przestępczo – chuligańskich. Nie bez znaczenia jest posiadanie wiedzy o występowaniu czynników im sprzyjających i informacja o możliwości ich neutralizacji lub pomniejszenia skuteczności oddziaływania.

Władze lokalne oraz podległe im służby i inspekcje, wyposażone w odpowiednio dostosowane do ich kompetencji informacje o istotnych aspektach związanych z bezpieczeństwem powszechnym, mogą podnosić poziom profesjonalizmu i efektywności realizacji stosownych zadań. Powyższe, jak również wzmocnienie świadomości prawnej i kompetencji uczestników w zakresie systemowych rozwiązań służących bezpieczeństwu społeczności lokalnych, to również odpowiednio skuteczna komunikacja pomiędzy tymi podmiotami i organami porządku publicznego, to wspólnie budowana mapa zagrożeń lokalnych i zdecydowanie większa prewencja, przekładająca się na minimalizację zagrożeń tych powszechnych jak i poważnych  zdarzeń.

Do realizacji powyższych celów, ale również i budowaniu odpowiednich relacji kompetencyjnych może przyczynić się organizacja konferencji – I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych, które w połączeniu z Międzynarodowymi Targami Zabezpieczeń Securex winno odbywać się cyklicznie co dwa lata. Propozycja przygotowania pierwszego Forum – o charakterze międzynarodowym - wyniknęła z bieżącej analizy i wniosków ze współpracy, jaką realizuje na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu z podmiotami naukowymi, stowarzyszeniami i  innymi służbami. Dlatego, tematem przewodnim I. Forum, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. jest „Przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla mieszkańców RP, funkcjonowania administracji oraz kluczowych przedsiębiorstw”.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli poszczególnych służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lub porządek publiczny, przedsiębiorców, stowarzyszeń, podmiotów prawnych zarządzających istotnymi z punktu widzenia codziennego funkcjonowania społeczeństwa obiektami oraz Świata nauki i wymiaru sprawiedliwości. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni wyższych, administracji rządowej, służb oraz goście zagraniczni.

Mając na względzie wkomponowanie się I. Forum w Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex należy zauważyć, iż wymiana informacji w trakcie Forum zostanie uzupełniona o możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi między innymi monitoringu miejskiego i zabezpieczania miejsc oraz obiektów szczególnych ze względu na bezpieczeństwo, systemów łączności i zarządzania w stanach kryzysowych czy planowania bezpiecznej przestrzeni publicznej. Konkludując świadomość i wiedza uczestników Forum zostanie dodatkowo wzbogacona o praktyczne rozwiązania, co przełożyć się powinno na ich zainteresowanie, wdrożenie odpowiednich programów prewencyjnych z uwzględnieniem ich kompleksowości oraz nowoczesności, jak również prowadzenia badań naukowych służących ich rozwojowi.

Integralność tematyczna obu wydarzeń jak również przyświecający cel główny Forum wpłyną wymiernie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców RP.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

insp. Tomasz Trawiński

 

Poznań 27 kwietnia 2016r.

godz. 10.30.-15.30

pawilon 7, antresola, sala 1GH

obowiązuje rejestracja poprzez platformę www.mtp24.pl >>>

instrukcja rejetracyjna tutaj >>>

lub u Pani Kamili Adamczyk, email: kamila.adamczykat mtp.pl

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact