PATRONATY EDYCJA 2016

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa. Mniejsze straty dla ludzi i środowiska.

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa pożarowego związanej z ograniczeniem strat pożarowych będą tematem konferencji: Skuteczna ochrona przeciwpożarowa – mniejsze straty dla ludzi i środowiska.

Jej organizatorem jest Komenda Wojewódzka  Straży Pożarnej w Poznaniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy - Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Politechnika Poznańska.

Planowana na środę, 27 kwietnia konferencja dedykowana jest rzeczoznawcom ds. zabezpieczeń ppoż. i budowlanych, strażakom zajmującym się zagadnieniami kontrolno-rozpoznawczymi i operacyjnymi, biegłym sądowym dziedzin związanych z ustalaniem przyczyn powstawania pożarów, przedstawicielom jednostek naukowych, studentom uczelni technicznych oraz osobom związanym z branżą przeciwpożarową.

screenshot_160.jpg

Tematyka konferencji:

 1. 1. Przyczyny pożarów w obiektach użyteczności publicznej i produkcyjno – magazynowych – bryg. mgr inż. Jacek Strużyński – Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
  2. Elementy wpływające na rozprzestrzenianie się pożarów – wnioski z dochodzeń popożarowych – mł. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski - Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
  3.  Instalacja sygnalizacji pożaru – podstawowe urządzenie wykrywające pożar – st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk - Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
  4.  Integracja urządzeń pożarowych – mgr inż. Norbert Bartkowiak - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/Poznań.
  5.  Oddymianie hal przemysłowych – dr inż. Marek Stojek - Politechnika Poznańska.
  6.  Certyfikacja elementów systemów alarmowania i powiadamiania, ostrzegania i ewakuacji oraz służących do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych – mgr inż. Piotr Maciejak oraz mgr Karolina Pastuszka
  - Instytut Techniki Budowlanej.

  Szczegóły na stronie: http://www.psp.wlkp.pl/?art=17373.

Konferencja strażacka będzie punktowana
– to pierwsza w Polsce punktowana konferencja
po wprowadzeniu nowych przepisów!

 

środa, 27 kwietnia. godz. 11.00

pawilon 15, sala A, poziom 1

[ Wstecz ]