Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2019 jest Dniem Bezpiecznego Internetu. Pierwszy raz ogłoszony został 15 lat temu i od tej pory w pierwszej połowie lutego każdego roku wyznaczany jest termin, w którym odbywa się wiele inicjatyw wspierających wiedzę i dobre praktyki związane z bezpieczeństwem w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowany został przez Komisję Europejską w 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od kilku edycji DBI organizowany jest także w innych państwach, na niemal wszystkich kontynentach. Z pełną listą krajów i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2019 organizowany jest pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem! Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy podkreślają istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole.

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które zmierzają do realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Centralnym punktem obchodów będzie konferencja adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Wydarzenie odbędzie się 5 lutego 2019 r. w teatrze Palladium w Warszawie.

Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich do końca lutego 2019 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.

Więcej informacji na stronie organiozatora: www.saferinternet.pl

Wstecz

Partnerzy Medialni
2018