Rozpoczęły się Targi #Więziennictwo 2019

W Lublinie rozpoczęła się pierwsza edycja Targów i Konferencji #Więziennictwo2019. Dwudniowe wydarzenie współorganizowane przez Grupę MTP i Służbę Więzienną jest pierwszym takim przedsięwzięciem wspierającym modernizację więziennictwa.

Branżowe wydarzenie, podczas którego spotykają sie przedstawiciele służb, władz i biznesu odbywa się po raz pierwszy w Lublinie w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 r. Dzięki formule połączenia targów i konfernecji, w ramach której  prelekcje wygłoszą funkcjonariusze Służby Więziennej i specjaliści reprezentujący firmy obecne ze swoją ofertą na targach, możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń.

Wystawcy targów i program konferencji dostępne na stronie >>wieziennictwo.targi.lublin.pl

 

Słowo wstępu kierowane do uczestników Targów i Konferencji #WIĘZIENNICTWO2019 przez Tomasza Kobierskiego, Wiceprezesa Zarządu Grupy MTP:

Szanowni Państwo,

uchwalona przez rząd ustawa o modernizacji Służby Więziennej jest ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie szansą na lepsze funkcjonowanie polskich więzień i aresztów śledczych. Dzięki przeznaczanym środkom finansowym poprawiają się warunki pracy funkcjonariuszy, wzrasta bezpieczeństwo, ale także większa liczba więźniów może pracować podczas odbywania kary. Program modernizacyjny zakłada kilkuletnie inwestycje z zakresu uzbrojenia, taboru samochodowego, systemów informatycznych i łączności oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Ważne, by w tych działaniach wykorzystać potencjał dynamicznego rozwoju technologicznego i zaimplementować najnowocześniejsze rozwiązania. W tym celu niezbędna jest współpraca służb, władz i biznesu.

Wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy jako organizatorzy Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX ®, a także Targów Granice pozwalają nam współtworzyć nowe, wyjątkowe  wydarzenie branżowe. Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji Targów i Konferencji #Wieziennictwo2019, unikatowym przedsięwzięciu w pełni dedykowanemu modernizacji w Służbie Więziennej, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. na terenie Targów Lublin.

Impreza jest współorganizowana przez Służbę Więzienną, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zidentyfikować aktualne potrzeby systemu penitencjarnego i zyskać realne korzyści biznesowe. Udział tej ważnej dla bezpieczeństwa kraju formacji mundurowej w Targach i Konferencji  #Więziennictwo 2019  jest wyrazem jej otwarcia się na społeczeństwo, ale także na innowacje i rozwój.

Jestem przekonany, że udział w targach i konferencji zaowocuje pozyskaniem niezbędnej wiedzy do  jak najlepszego wydatkowania środków przeznaczonych na modernizację przez przedstawicieli służb i władz, a przedsiębiorcom umożliwi zaoferowanie skutecznych rozwiązań, które realnie wpłyną na unowocześnienie polskiego systemu penitencjarnego.

Tomasz Kobierski

Wiceprezes Zarządu Grupy MTP


Wstecz

Partnerzy Medialni
2018