RODO to nie zryw

„Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.”

To brzmienie artykułu  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1948 roku. Wynika z tego, iż RODO nie powinno być postrzegane, jako nagły zryw, a wieloletnie dążenie do poszanowania jednego z podstawowych praw człowieka: prywatności.

W świetle zagrożeń, których coraz większy ułamek stanowią cyberzagrożenia, firmy stają przed roznącymi oczekiwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Wysokość grzywien i specyfika zagrożeń, które rozprzestrzeniają się w zatrważającym tempie, należy podjąć kroki prowadzące do kompleksowego zabezpieczenia opartego na architekturze, która dzieli się danymi o zagrożeniach i ujednolica zabezpieczenia sieci, chmury oraz urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym.


Wstecz

Partnerzy Medialni
2018