#Więziennictwo 2019 - targi i konferencja

W dniach 3-4 kwietnia 2019 po raz pierwszy odbędą się targi i konferencja, które w pełni skupione będą na modernizacji systemu penitencjarnego. Udział Służby Więziennej jako współorganizatora jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego wydarzenia.

 

Zapraszamy do udziału w unikatowym branżowym wydarzeniu w pełni dedykowanym więziennictwu. Targi i Konferencja #Wieziennictwo2019 odbędą się w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. na terenie Targów Lublin. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie organizowane przez Grupę MTP wraz z Służbą Więzienną, podczas którego podjęte zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego, jako ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa.

Obszary tematyczne konferencji i ekspozycji:

  • Budowa i inwestycje
  • Technika i wyposażenie
  • Infrastruktura
  • Dozór elektroniczny
  • Systemy wizyjne
  • Zatrudnianie więźniów
  • Program modernizacji
  • Drony w ochronie więźniów
  • Doświadczenia zagraniczne

 

KORZYŚCI

Przyjęta przez rząd ustawa modernizacyjna Służby Więziennej generuje konieczność wdrażania zmian w systemie penitencjarnym i przeznaczania środków budżetowych na ten cel. Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, elementów wyposażenia i infrastruktury technicznej, szczególnie związanych z bezpieczeństwem i dozorem, a także nowych rozwiązań technologicznych, które coraz cześciej wykorzystywane są w ochronie więźniów będą mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty organom realizującym postanowienia programu modernizacyjnego. Udział w targach umożliwia bezpośrednie dotarcie do osób decyzyjnych oraz szerokiego grona funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, a także Policji, Żandarmerii Wojskowej i przedstawicieli administracji samorządowej. To wyjątkowa szansa na nawiązanie relacji biznesowych i zdobycie nowych kontraktów.

Oprócz ścisłego kierownictwa Służby Więziennej, Dyrektorów Okręgowych i Komendantów ośrodków szkoleniowych – przewidziany jest udział Dyrektorów Biur: Dozoru Elektronicznego, Ochrony i Spraw Obronnych, Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego, Łączności i Informatyki, Dozoru Elektronicznego, Penitencjarnego.

KONFERENCJA

I dzień

Prelegentami pierwszego dnia planowanej konferencji będą praktycy reprezentujący Służbę Więzienną i eksperci zajmujący się problematyką więziennictwa. Zapowiedziany jest udział w Targach delegacji zagranicznych ściśle współpracujących z polską Służbą Więzienną.

II dzień

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konferencji i wygłoszenia wystąpień w drugim dniu konferencji, co umożliwi szerszą prezentację swoich rozwiązań technologicznych.

Głównym patronem honorowym i merytorycznym konferencji jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
Udział w konferencji jest bezpłatny dla dwóch osób reprezentujących Wystawcę.

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa dostępne na stronie #wieziennictwo2019

Kontakt dla Wystawców:

Napisz email Joanna Jasińska
tel. +48 61 869 2340
e-mail: joanna.jasinskaat mtp.pl
Napisz email Elżbieta Cytryńska
tel. +48 61 869 2600
e-mail: elzbieta.cytrynskaat mtp.pl

Napisz email Robert Męcina
tel. +48 61 869 24 50
e-mail: robert.mecinaat mtp.pl

 

Wstecz

Partnerzy Medialni
2018