Patronat Honorowy
2018


Patronat Branżowy
2018


Konferencja techniczna „Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”

„Scenariusz pożarowy – podstawowy element każdego projektu”

sitp.jpg ochrona_ppoz.jpg

Dzisiejsze budynki, zarówno te użyteczności publicznej, jak też produkcyjno-magazynowe, wyposażone są w coraz większą ilość urządzeń i instalacji ułatwiających życie jego użytkownikom. Ich sprawne funkcjonowanie wymaga poprawnego zaprojektowania, wykonania a następnie utrzymywania w sprawności technicznej.

ppoz.jpg

Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z wymagań podstawowych, które powinno być zapewnione w każdym budynku. To zapewnienie także instalacji, których funkcjonowanie będzie niezbędne w trakcie powstania pożaru. Aby zapewnić właściwą współpracę poszczególnych urządzeń należy już na etapie projektu budowlanego dokonać diagnozy zagrożeń, jakie mogą wystąpić w obiekcie i przewidzieć scenariusze rozwoju pożaru oraz dobrać optymalne zabezpieczenia, tak aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo ludziom przebywającym w budynku.

Zarówno przepisy prawa, jak też zasady wiedzy technicznej wymagają od projektantów i rzeczoznawców opracowania „scenariusza pożarowego”, w którym zostaną zawarte zasady funkcjonowania i współdziałania poszczególnych urządzeń w trakcie pożaru. Dobrze przemyślany i opracowany „scenariusz” powinien być podstawą do sporządzenia projektów branżowych poszczególnych instalacji, w szczególności instalacji sygnalizacji pożaru, ale także coraz częściej stosowanych systemów zarządzania budynkiem, które integrują poszczególne instalacje.

Konferencja adresowana jest do architektów, projektantów branżowych, inżynierów budownictwa i pożarnictwa, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pracowników nadzoru budowlanego a także właścicieli i zarządzających obiektami oraz wszystkich innych zainteresowanych omawianą tematyką.

tematy_konf-ppoz.jpg

Patronat medialny objął kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”.

24 kwietnia 2018 r., godz. 12.00. - 15.00, pawilon 7, antresola, sala 1AB

Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa na stronie: www.sitp.poznan.pl

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni
2018


Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact